Froscen Restauratie Leiden

Froscen heeft een passie voor bestaande gebouwen, voor het historische verhaal dat zij vertellen. Of het nu een kasteel, kerk of woonhuis is. Graag zetten wij ons in voor het behoud van historisch erfgoed en de nieuwe fase die een gebouw in gaat. Zo gaan bijzondere verhalen niet verloren, maar krijgen ze een vervolg.

Froscen is een restauratie-adviesbureau in Leiden, gespecialiseerd in de middeleeuwse bouwkunst. Froscen bestaat uit een multidisciplinair team van restauratie-architecten, bouw- en architectuurhistorici, interieurspecialisten, bouwkundig adviseurs en inspecteurs.

Herbestemming, restauratie en ontwerp

Wij richten ons van oudsher sterk op restauratie en onderhoud van monumenten en historische gebouwen uit de Middeleeuwen. En tegenwoordig vooral op de herbestemming van deze panden. Behoud en vernieuwing gaan vaak samen. Wij adviseren over de nieuwe functies van een gebouw en ontwerpen de nieuwe inrichting en eventuele reconstructie.

Architectuurhistorisch onderzoek

Of het nu om herbestemming of restauratie gaat, wij beginnen met een architectuurhistorisch onderzoek. We bepalen de waarde van het monument en brengen de geschiedenis ervan in kaart. Dit vormt het uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Het kan hierbij gaan om bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek. Ook verrichten wij historisch interieur onderzoek, kleuronderzoek aan interieur- en exterieurelementen en archeologisch onderzoek.

Behoud gaat voor vernieuwing

Historie heeft in onze ogen altijd een grote waarde. Wij hechten eraan dat de historische ontwikkeling van een gebouw zichtbaar blijft. Waardevolle aanpassingen uit het verleden laten we graag intact. Zijn de aanpassingen van waarde, dan kiezen we voor het terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Bij vervanging kiezen we zo mogelijk voor gelijksoortige materialen.

Wanneer een herbestemming of restauratie gepaard gaat met nieuwbouw dan kiezen we voor een reconstructie of een eigentijds ontwerp dat harmonieert met het bestaande gebouw.

Zo dragen we graag bij aan het verhaal dat het gebouw in de toekomst gaat vertellen.

Turn-key projectvoering

Froscen werkt met een netwerk van gespecialiseerde, zeer deskundige partners. Hierdoor kunnen wij turn-key projecten aanbieden waarbij wij de regie voeren over het hele proces van initiatief tot realisatie.

Op zoek naar een architect in Leiden?

Lees meer over onze diensten, en bekijk voorbeelden van onze projecten:

Herbestemming

Restauratie

Ontwerp

Onderzoek